Parkinson hastalığı esasında bir hareket hastalığı olarak bilinse de bazı hastalarda özürleyici başka belirtiler de gelişebilmektedir. Özellikle bellek zorlukları, düşünme ve iletişimde yavaşlama gibi belirtiler ile seyreden demans (bunama) ile başetmek hem hasta hem de yakınları için zorluklarla doludur. Belirtileri tanımak ve bunlara için uygun başetme stratejileri geliştirmek işlevselliği olduğu kadar kendine saygıyı da artırır.

Öncelikle unutulmamamlıdır ki bellek kayıpları, kafa karışıklığı, yavaş iletişim, davranışsal bozukluklar, stres, ilaçların yan etkileri, metabolik bozukluklar ve depresyon nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu tip sorunları yaşayan hastaların doktorları ile görüşmelerinde yarar vardır.
Demans (bunama) konusu geçtiğinde hemen akla bellek bozukluğunun ön planda olduğu ilerleyici bir hastalık olan Alzheimer hastalığı gelir. Aslında bazen Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığı bir arada da bulunabilir ancak Parkinson hastalığında görülen demans Alzheimer hastalığından oldukça farklıdır. Parkinson hastalığı demansında unutkanlığa ek olarak düşünce süreci yavaşlamıştır ve hastalar bir soruyu cevaplamadan önce belli bir süre gecikebilirler. Ayrıca hatırlayamadıklarını belli ipuçları ile hatırlayabilirler. Hastaların bir eylemi başlatmaktaki tutuklukları ve bir işe odaklanmalarındaki güçlükler nedeniyle sıklıkla hasta yakınları tarafından pasif oldukları ifade edilir. Bu durum günlük yaşam aktivitelerinde doğal olarak ciddi aksamalara yol açabilir. Bunlara ilaveten görsel-uzamsal bozukluk eşlik edebilir ve bu durum araba kullanma, giyinme, cihaz kullanma gibi günlük yaşam görevlerinde zorluklara neden olabilir.
Parkinson hastalığını tedavi eden doktorun en önemli görevlerinden birisi hastaların düşünme güçlüklerini bozabilecek antikolinerjik ya da sedatif ilaçların kesilmesini sağlayacak önlemeler almasıdır. Bu nedenle hasta ve yakınlarının kullandıkları ilaçların listesini her zaman kontrollerde yanlarında bulundurmlarında yarar vardır. Bir diğer önemli nokta Parkinson hastalığı demansı olan kişilerde Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların kafa karışıklığı ve halüsinasyonlar (hayal görme) gibi yan etkileri oluşturma olasılıkları daha yüksektir.
Depresyon Parkinson hastalığında çok sık görülür; tepkilerde yavaşlama, younlaşma güçlüğü ve unutkanlığa yol açabilir. Bu nedenle depresyonun demanstan ayırtedilmesi son derece önemlidir.
Doktorunuz eğer size Parkinson hastalığı demansı teşhisi koyarsa, bu durumun tedavisinde kullanılan bir ilaç ekleyebilir.