Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği (TPHD), Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları alanında bilgi birikimi ve paylaşımını sağlamak, hastalıklar ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz her yıl proje ödülleri, tecrübe ve görgüsünü arttırmak isteyen genç meslektaşlarımıza ve ulusal /uluslararası toplantılara katılmak isteyen nöroloji uzmanlarımıza burs şeklinde destek vermeye devam edecektir.

Ödül ve Destek Programları:

Katılım koşulları ve ayrıntıları dernek sekretaryasından güncellenmiş haliyle öğrenebilirsiniz.