HAKKIMIZDA

 

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği  Prof. Dr. Feridun Denktaş, Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş, Prof. Dr. Sibel Özekmekçi, Prof. Dr. Güneş Kızıltan, Prof. Dr. Hülya Apaydın, Prof. Dr. Ayşın Dervent, Prof. Dr. Baki Göksan, Prof.Dr. Sabahattin Saip, Prof. Dr. Hakan Kaynak ve Ecz. Mehmet Avcıgil tarafından 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur.

 

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yetebilmeleri için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması ve bu konudaki bilimsel çalışmaların artırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir.

 

Bu amaç doğrultusunda Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği aşağıdaki ilkeleri temel almaktadır:

 

  • Parkinson hastalığının toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi, özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  • Parkinson hastalığının hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, seminer, kurs ve benzer toplantıları düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Parkinson hastalığının tedavisi konusunda gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek.
  • Parkinson tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla hastaların tıbbi fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözümlemeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğince tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, merkezler kurmak, gerekli personel ve araçlar temin etmek.
  • Parkinson hastaları ve aileleri arasında ilişki kurmasını sağlamak, hasta ve ailelerine gerekli danışmanlığı götürmek.
  • Parkinson hastalığı bununla ilgili konularda çalışan hekimler arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, buna yönelik ve eğitim geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek, bir bilgi bankası kurmak.
  • Parkinson hastalığı konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslar arası konferanslara, kurslara, seminerlere, benzeri bilimsel toplantılara katılımı sağlamak, hükümetlerin yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Bakanlar kurulundan gerekli izni alarak Parkinson hastalığı ile ilgili uluslar arası ve başka ülkelerin ulusal dernekleriyle ilişkiye geçmek.
  • Başka illerde şubeler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek, Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarda çalışan başka derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonların çalışmalarını güçlendirmeyi baz alarak yola çıkmıştır.

 

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği şu an Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No:33 K:1 Şişli / Okmeydanı / İstanbul adresinde  Prof. Dr. Dilek İNCE GÜNAL başkanlığında hizmetlerini aktif olarak sürdürmektedir.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’ nin Ankara’ da bir  şubesi ve İzmir, Eskişehir, Samsun, Adana illerinde temsilcilikleri mevcuttur. Derneğin çoğunluğu hekim olmak üzere 204 üyesi bulunmaktadır.