Parkinson Hastalığı hareketlerde yavaşlama, istirahat halinde titreme ve kas katılığı gibi bulgularla karakterize yavaş ilerleyici nörolojik bir hastalıktır. Bu bulgulara ek olarak kabızlık, uyku bozuklukları, depresyon, ürolojik problemler gibi birçok yakınma görülebilir, hatta bazen hastaları hareketlerdeki yavaşlamadan veya titremeden daha fazla sıkıntıya sokabilir. Parkinson Hastalığı’nda zihinsel işlev bozuklukları da sık görülen hareket dışı bulgulardandır. Parkinson hastalarında zihinsel bozukluğun yelpazesi hafif dikkat ve konsantrasyon bozukluğundan demans (bunama) haline kadar değişebilir. Unutulmaması gereken önemli nokta ise ciddi zihinsel işlev bozukluğunun her hastada olmayabileceğidir. Özellikle genç yaşta başlayan Parkinson hastalarında çok uzun yıllar boyunca zihinsel işlevler korunabilir.

Parkinson hastalarında hastalığın ilk yıllarında zihinsel işlev bozukluklarının görülmesi beklenmez. Parkinson bulguları gösteren bir hastada zihinsel bozukluk veya demans durumu erkenden ortaya çıkıyorsa mutlaka Parkinson hastalığı dışındaki başka hastalıkları da araştırmak gerekir. Eğer bir Parkinson hastasında zihinsel bozulmadan şüphe ediliyorsa detaylı testlerle bu bozukluğun hangi alanlarda olduğu (Örneğin bellek, dikkat, muhakeme, vb.) ve şiddeti saptanmalıdır. Parkinson hastalarında görülebilen zihinsel bozukluk ve demans için bazı risk faktörleri vardır. Bu risk faktörleri arasında en fazla kanıta sahip olanlar ileri yaş, uzun hastalık süresi ve özürlülüğün (özellikle hareketlerde yavaşlama-kas katılığı) fazla olmasıdır. Bunların dışındaki risk faktörleri tartışmalı olmakla beraber şu şekilde sıralanabilir: Parkinson hastalığı başlangıcının ileri yaşta olması, titremeden çok hareketlerde yavaşlamanın ön planda olduğu Parkinson hastaları, konuşma bozukluğu ve ayaktayken dengesizliğin belirgin olması, ilaç tedavisi esnasında hayal görme ve sanrıların erkenden ortaya çıkması, hastanın ilk muayenesindeki zihinsel test sonuçlarının bozuk olması.

Eğer bir Parkinson hastasında zihinsel bozukluk veya demans varsa ilaç tedavisi düzenlenirken bu bulguların mutlaka göz önüne alınması gerekir. Demansı olan bir Parkinson hastasında ilk olarak aldığı ilaç tedavisi mümkün olduğunca sadeleştirilir. Potansiyel olarak zihinsel fonksiyonu bozabilecek veya hayal görme gibi psikiyatrik bulguları arttırabilecek ilaçlardan uzak durulur. Ayrıca zihinsel fonksiyon bozukluğa eşlik edebilen depresyon, enfeksiyon hastalıkları ve hipotiroidi gibi durumlar mutlaka tedavi edilmelidir. Eğer hastada demans hali varsa ek ilaç tedavisine başlanmalıdır. Parkinson hastalarında görülebilen demansa yönelik ilaç tedavisi zihinsel fonksiyon bozukluklarına yarar sağlamanın yanında hayal görme ve aşırı sinirlilik gibi davranışsal belirtilere de etkili olabilir.