Halusinasyonlar yanlış algılar, gerçek olmayan hayallerdir. Görsel, işitsel, dokunma tarzında olabilir.

En fazla görsel halusinasyonlar görülür. Tedavi gören hastaların yaklaşık 1/3 ‘ünde halusinasyonlar ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında halusinasyonu olanlarda, büyük olasılıkla halusinasyonlar devam eder ve süregen hale gelir.
Başlangıçta iyi huylu halusinasyonlar dediğimiz, hastanın bunların gerçek olmadığını bildiği tip halusinasyonlar görülür. Hastalık ilerledikçe eğer tedavi edilmezlerse hastaların çoğu bu hayallere karşı içgörüsünü kaybeder. Bunların gerçekte varolduğuna inanmaya başlar.
Başlangıçta kısa süreli saniyelerle görülen hareket eden insanlar ve hayvanlar, hastaya hiç dokunmadan kaybolurlar. Zamanla bunlar hastaya çok tanıdık gelmeye ve hastayı izlemeye başlar. Aniden ortaya çıkıp, aniden kaybolurlar. Genellikle ışık olmadığı ya da az ışık olduğu zamanlarda ortaya çıkarlar. Hasta onlara dokunmaya çalışırsa hemen kaybolurlar. Hasta onların aktivitelerine katılmaz.
Halusinasyonlar, PH’nın seyrinde hastalıkla ilişkili ortaya çıkabileceği gibi, sıklıkla kullanılan ilaçlara bağlı da gelişebilir. Ayrıca altta yatan ateş, enfeksiyon, astım, böbrek yetmezliği gibi dahili hastalıklar da halusinasyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırırlar.
Hastaların hayallerine örnekler vermek gerekirse;
*Yerde solucanlar görüyorum. Duvarda örümcekler var.
*Evin içinde dolaşan insanlar ve hayvanlar var.
*Evin içinde kalabalık bir grup vardı ve parti veriyorlardı. Bana dokunmadılar, parti bitti ve dağıldılar.
*Arkamda sanki biri varmış gibi geliyor.
İşitsel halusinasyonlar daha az görülür. Hastaların %8’inde bildirilmiştir. Zil sesi, kapı sesi duymadan daha karmaşık seslere dek giden tablolar olabilir. Genellikle komut verici ya da ürkütücü olmazlar. Görsel halusinasyonun tamamlayıcı sesi gibidirler.
Dokunma halusinasyonlarında hasta birisi ona dokunuyormuş gibi hisseder.
Bazı hastalar bu hayallerden bahsetmekten korkar veya çekinirler. Yanlış anlaşılmaktan korkarlar. Ancak ayrıntılı sorgulamalardan sonra doktoruna söyleyebilirler.
Tedavide hekim tarafından ilaçların ve dozlarının gözden geçirilip , yeniden düzenlenmesi ya da psikiatride de kullanılan antipsikotik ilaçların tedaviye eklenmesi gerekir. Gece ışık açık uyumak ya da görülen objeye bakışlarını sabitleyerek kaybolmasını beklemek bazı hastalarda ilaçtan önce denenebilecek basit önlemlerdir.