Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu

Moderatör

Prof Dr. Dilek İnce Günal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Aktif Üyeler:

Doç. Dr Ahmet Acarer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Önder Akyürekli  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

Prof. Dr. Sibel Altınayar  
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

Prof. Dr. Hülya Apaydın  
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Dursun Aygün  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç Dr. Hatice Balaban  
Liv Hospital, Nöroloji Kliniği, Ankara

Prof. Dr. Banu Özen Barut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr. Özgür Öztop Çakmak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.

Doç. Dr. Gül Yalçın-Çakmaklı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Öğr. Üyesi F. Nazlı Durmaz Çelik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu  
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji, Ankara

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci  
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Meltem Demirkıran  
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek
Acıbadem Kocaeli Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Okan Doğu  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Hakan Ekmekci
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Bülent Elibol  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Murat Emre  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD- Emekli

Prof. Dr. F. Sibel Ertan  
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Gençer Genç  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Prof. Dr Sibel Güler
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Murat Gültekin
Medicana Ataşehir Hastanesi, Nöroloji, İstanbul

Doç. Dr. Aysegul Gündüz
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Haşmet Hanağası  
İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Pervin K. İşeri
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

Prof. Dr. Hakan Kaleağası  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Gülay Kenangil  
Bahçeşehir Üniversite Tıp , Nöroloji

Prof. Dr. Güneş Kızıltan  
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Bilge Koçer
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji, Ankara

Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci  
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü  
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. E.Esra Okuyucu  
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Ç. Sevda Erer Özbek  
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Serkan Özben
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Tuba Saziye Ozcan
Trabzon SBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Betül Özdilek   
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Sibel Özekmekçi  
MedAmerikan Tıp Merkezi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Feriha Özer  
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Serhat Özkan  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Sehür Sibel Özkaynak  
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Yaprak Seçil  
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Hüseyin Şahin 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Aysu Şen  
Bakırköy Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eği. Ve Araş. Hast. Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr.Figen Tokuçoğlu
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

Dr. Öğr Üyesi Zeynep Tüfekçioğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Doç. Dr. Yakup Türkel  
Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Jale Yazıcı  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD- emekli

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu  
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Çalışma Grubumuza yeni katılan üyelerimiz:

Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Tekel
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Rezzak Yılmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji

Doç Dr. Aslı Aksoy Gündoğdu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Nöroloji

Doç Dr. Yeşim Güzey Aras
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç Dr. Mehmet Güney Şenol
İstanbul Sultan Abdülhamit Han EA Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Demet Yıldız
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç Dr. Nesrin Helvacı Yılmaz
Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Nöroloji-İstanbul

Katılımcı Üye:

Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel 
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak, Nöroloji