Parkinson hastalığının 4 Ana Bulgusu:

 1. Titreme (istirahat halinde) (istirahat tremor)
 2. Hareketlerde yavaşlama (bradikinezi)
 3. Kollar, bacaklarv eya gövdede sertlik (rijidite)
 4. Denge bozukluğu ve düşmeler (postural instabilite) Bu belirti hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkar ve ilk başvuru belirtilerinden olmayabilir

Parkinson Hastalığının İkincil Belirtileri:

 1. El yazısında küçülme (mikrografi)
 2. Etilenen tarafta kol sallamada azalma
 3. Etkilnen vücut tarafındaki ayakta sürüme
 4. “Donma” – hareket başlamakta (özellikle yürümeye başlamakta) tereddüt hali, duraksama
 5. Yüz ifadesinde donuklaşma (hipomimi)
 6. Konuşma sesinde canlılık kaybı, boğuk konuşma (hipofoni)
 7. Geriye doğru düşme eğilimi
 8. Göz kırpma ve yutma reflekslerinde azalma

Diğer Belirtiler

 1. Depresyon
 2. Anksiyete- normal sters yanıtından fazla
 3. Halüsinasyonlar, psikoz
 4. Uyku bozuklukları (canlı rüyalar, uykuda konuşma, bağırma ve hareketlilik)
 5. Koku duyusunda azalma veya kayıp
 6. Kabızlık
 7. Ağrı
 8. Kepeklenme (seboreik dermatit) ve yağlı cilt

Tablo Parkinson Hastalığı Belirtileri

MOTOR BELİRTİLER
Bradİkinezi (hareketlerde yavaşlama)
Rijidite (katılık)
Tremor (eller, ayaklar, kolar, bacaklar, çene,veya dilde titreme genellikle isitrahat halide belirigindir)
Postüral Dengesizlik (Düşme eğilimi, özellikle dönüşlerde)
MOTOR DIŞI BELİRTİLER
Mizaç (depresyon, anksiyete, sinirlilik)
Bilişsel değişiklikler (dikkat, görsel-uzamsal sorunlar, bellek bozukluğu, kişilik değişikliği, psikoz/halüsinasyonlar)
Ortostatik hipotansiyon (sersemlik ve ayağa kalkıınca kan basıncında düşme)
Kabızlık ve çabuk doyma hissi (küçük miktarlarda gıda alımında sonra şişkinlik hissi)
Hiperhidrozis (aşırı terleme)
Seboreik dermatit (kuru cilt) kepek
İdrar aciliyeti, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma
Koku duyusunda kayıp (Anosmi)
Uyku bozuklukları: İnsomni, Gündü Aşırı Uyku Hali,REM uykusu davranış bozukluğu, Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri
Ağrı, Sertilk hissi, Uyuşma
KARIŞIK MOTOR VE MOTOR-DIŞI SEMPTOMLAR
Siyalore (tükrük salgısının yutma sıklığındaki azlamaya bağlı oarak ağız kenarında dışarı akması)
Konuşma ve yutma sorunları