TPHD Kongre Katılım Bursları Hakkında

TPHD KONGRE KATILIM BURSLARI için;

26-29 Mayıs HB sempozyumu ve diğer tüm dernek organizasyonunda gerçekleşen kongre ve toplantılar için KONGRE KATILIM VE KONAKLAMA/ YOL GİDERLERİNİ İÇEREN genç meslektaşlarımıza destek olmak amaçla dernek bursları kullanıla bilinir. Aşağıdaki koşulların tamamlanması ve sonrasında dernek yönetim kurulunun kararı ile işlemler tamamlanır:

  1. TPH Dernek üyeliği olması
  2. Nöroloji uzmanı/ uzmanlık öğrencisi olması veya nöroloji klinikleri bünyesinde çalışıyor olması (Hemşire, teknisyen veya psikolog… benzeri sağlık personelini kapsar)
  3. Kongreye araştırma bildirisi tercihen veya vaka sunumu ile katılması
  4. Çalıştığı kurum yöneticisinden uygunluk belgesi
  5. Kısa özgeçmiş

Kongre katılım bursları iki yıl üst üste verilmez. Bursiyer sayısı sınırlı olacağı için tüm başvurulara olumlu sonuç veremeyebiliriz.

Saygılarımızla
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
Yönetim Kurulu