TPHD Kongresi Bildiri Ödülleri

26-29 Mayıs 2022 Sempozyum için gönderilen bildiriler için planlanan ödüllendirme özellikleri:

Ödül Jüri Komisyonu: 5 kişiden oluşur.

Değerlendirme için alt gruplar:

 1. Aday olan 10 bildiri tam metin ile ikinci değerlendirmeye girer.
 2. Tam metin değerlendirmede:
   a. Orijinallik
   b. Literatüre katkı
   c. Yöntem ve sunum
   d. Tekrarlana bilirlik
   e. Kanaat dan oluşan toplam 10 puanlık değerlendirme ile 1., 2. Ve 3. Belirlenecektir.
 1. Bildiri ödülü: 10.000 TL + “Güz Asistan Okuluna Kayıt ve Konaklama”
 2. Bildiri ödülü: 7.500 TL + “Güz Asistan Okuluna Kayıt ve Konaklama”
 3. Bildiri ödülü: 5000 TL + “Güz Asistan Okuluna Kayıt ve Konaklama”