Başkan

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan Kaleağası

Genel Sekreter

Prof. Dr. Sevda Erer Özbek

Sayman

Prof. Dr. Gençer Genç

Üye

Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı