Başkan

Prof. Dr. Dilek İnce Günal

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Duruhan Meltem Demirkıran

Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Genel Sekreter

Prof. Dr. Serhat Özkan

Sayman

Prof. Dr. Fatoş Sibel Ertan