Doktorunuz Parkinson Hastalığı Tanısını Nasıl Koyar?

Size şaşırtıcı gelebilir, ama bir kişinin Parkinson Hastalığı olup olmadığını doğrulayacak bir test yoktur. Parkinson Hastalığı klinik bir tanıdır ve çoğu zaman nöroloji uzmanı, Parkinson Hastalığı’na benzer belirtileri olan diğer tıbbi durumları dışlamak amacıyla beyin filmleri ve kan testleri ister. Bu nedenle nöroloji uzmanı tanıyı şunlara dayanarak koyar:

  • Detaylı bir tıbbi öykü ve fizik muayene
  • Parkinson Hastalığı’na benzer belirtilere neden olabilen ilaçları kullanıp kullanmadığınızdan emin olabilmek amacıyla mevcut ve geçmiş tedavilerinizin detaylı bir öyküsü
  • Nöroloji uzmanının kol ve bacaklarınızın çevikliğini, kas tonusunu, yürüyüş ve dengenizi değerlendirmek için sizden bazı görevler yapmanızı isteyeceği detaylı bir nörolojik muayene

Nöroloji uzmanının muayene bulgularınızı Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) olarak adlandırılan bir tabloya kaydettiğini fark edebilirsiniz. BPHDÖ, Parkinson Hastalığı belirtileri için kullanılan evrensel bir ölçektir ve hastanın muayene bulgularını kapsamlı bir biçimde değerlendirerek gelecekteki izleminde kontrol muayene bulgularıyla karşılaştırabilmek amacıyla belgelemek, veya hastadaki belirtilerin ilerleyişi hakkında diğer nöroloji uzmanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla oluşturulmuştur.
Belirtilerde anlamlı düzelmeye neden olan ilaçlara (Dopamin gibi davranan veya üretimini uyaran) yanıt da Parkinson Hastalığı tanısının klinik olarak konulmasını sağlar.